Overzicht Franse milieuzones

Hieronder vind je een kaart en een lijst met alle Franse milieuzones. Let er wel op dat op de kaart al een aantal milieuzones staan aangegeven die pas later in 2021 van kracht worden. In de lijst onder de kaart staat dit tussen haakjes aangegeven. Bij grotere zones is de vorm van de zone op de kaart getekend. Kleinere zones, die alleen het centrum van de stad beslaan, zijn aangegeven met een rode stip.

Foto van een gevarendriehoek

Behalve een milieusticker, zijn een alcoholtester, een gevarendriehoek en een veiligheidshesje in Frankrijk ook verplicht voor in de auto. Klik op de links om ze alvast te bestellen bij Bol.com.

Kaart milieuzones Frankrijk

Kaart valt onder de CC BY-ND 4.0-licentie. Hergebruik is enkel toegestaan onder vermelding van een link naar www.milieustickervoorfrankrijk.nl.

Niet heel Frankrijk staat op de kaart, maar dit is met opzet zodat de toch al kleine letters beter leesbaar zijn. In het deel van Frankrijk dat zich buiten de kaart bevindt, zijn er geen milieuzones.

Voormalige tijdelijke milieuzones

Bij de introductie van de Franse milieuzones enkele jaren geleden, kwam de Franse overheid met twee verschillende soorten milieuzones. In permanente milieuzones (ZCR) was een milieusticker altijd nodig. In tijdelijke milieuzones (ZPA), mochten lokale overheden bij ernstige luchtvervuiling de milieusticker alsnog verplicht stellen. Talloze departementen vormden daarna hun volledige departement om tot één grote milieuzone. Dit zorgde voor veel verwarring en in de praktijk werd er nauwelijks gebruik van gemaakt.

In 2020 zijn de regels omtrent de zones door de Franse overheid aangepast. Meer hierover lees je op de hoofdpagina. Volledigheidshalve staan de departementen die een ZPA hadden ingevoerd hieronder nog wel vermeld. In de praktijk hoef je niet meer bang te zijn dat in deze departementen plotseling een sticker nodig is.

Informatieve pagina’s

Behalve artikelen over de Franse steden met een milieuzone, vind je op deze website ook een aantal algemene pagina’s met informatie.

Foto van een gevarendriehoek

Behalve een milieusticker, zijn een alcoholtester, een gevarendriehoek en een veiligheidshesje in Frankrijk ook verplicht voor in de auto. Klik op de links om ze alvast te bestellen bij Bol.com.

Publicatiedatum: 24-01-2017. Laatst bijgewerkt op: